.

За нас

BSBOX ® е консултантска компания, специализирана в осигуряване на експертна помощ и професионални консултантски услуги на бизнес организации и обществени институции.

Дружеството обединява усилията на екип от специалисти с дългогодишен опит в подготовка на проектна документация по Европейски финансиращи програми; разработка, внедряване и адаптиране на Системи за управление (ISO стандарти); подготовка на бизнес планове, анализи, оценка и избор на инвестиционни решения; изготвяне на маркетингови и рекламни стратегии за навлизане и позициониране на вътрешни и международни пазари.

Стремежът на компанията ни е повишаване конкурентноспособността на нашите клиенти и създаване на дълготрайни, доверени и партньорски взаимоотношения с тях. Нашето разбиране за професионализъм и коректност е:

  • Качествено и експертно изпълнение на поетите ангажименти
  • Спазване на договорените срокове
  • Поверителност във връзка с плановете, концепциите, материалите и всякаква друга конфиденциална информация
  • Непрекъснат обмен на информация чрез въвличане на ръководния екип на клиента за постигане на дълготраен и стабилен успех
  • Идентифициране на подходящи бизнес партньори в страната и чужбина за реализиране на нови проекти за нашите клиенти.

Вижте повече информация за нас

Новини

Работодателите могат да подават заявка за квалифицирани кадри в Агенцията по заетостта

| Новини | Няма коментари

Работодатели, които имат потребност от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност, могат да подават заявки в бюрата по труда, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по…

Започна вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

| Новини | Няма коментари

Започна вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 В този период на прием по подмярката са допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти…