“БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БОКС” ООД

София 1330
БИЗНЕС ЦЕНТЪР СЕРДИКА
бул. Акад. И. E. Гешов № 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 409
E-mail: bsbox@bsbox.eu
(+359 2) 886 862 111
Тел./факс: (+359 2) 489 1909
Тел./факс: (+359 2) 489 1910 

Светлана Пейчева – Старши консултант и управляващ партньор