BSBOX ® е консултантска компания, регистрирана през 2007 г. и специализирана в осигуряването на експертна помощ и професионални консултантски услуги на бизнес организации и обществени институции.

Дружеството обединява усилията на екип от специалисти с дългогодишен опит в подготовка на проектна документация по Европейски финансиращи програми; разработка, внедряване и адаптиране на Системи за управление (ISO стандарти); подготовка на бизнес планове, анализи, оценка и избор на инвестиционни решения; изготвяне на маркетингови и рекламни стратегии за навлизане и позициониране на вътрешни и международни пазари.

Като наблюдаваме непрекъснато условията във всеки пазар, състоянието на средата, на бизнеса, данъчната, митническата и политиката на банките по отношение на малкия и средния бизнес, ние оформяме най-подходящия пакет от услуги и ползи, които да са нужни за Вас, да са финансово достъпни, да са директно насочени към стабилизиране на бизнеса, намаляване на риска на управление, повишаване на жизнеността, увеличаване на привлекателността на продуктите и услугите, които предлагате, повишаване на престижността и положителното в процеса на общуване с Вашата фирма и Вашите служители. Нашият интерес е да Ви дадем това, което ще Ви помогне да растете и ние да растем заедно с Вас.

Екипът ни включва IRCA регистрирани одитори на Системи за управление, консултанти в областта на международната търговия, маркетинга и рекламата, както и специалисти – преводачи. Работим в постоянно сътрудничество с университетски преподаватели, водещи експерти за технологично, инженерингово, икономическо, правно и екологично обезпечаване на проектните инициативи.

Стремежът на компанията ни е повишаване конкурентноспособността на нашите клиенти и създаване на дълготрайни, доверени и партньорски взаимоотношения с тях. За гарантиране на непрекъснато високо качество на предоставяните услуги и постигане на максимална удовлетвореност у нашите клиенти, защитихме изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015.

Нашето разбиране за професионализъм и коректност е:

  • Качествено и експертно изпълнение на поетите ангажименти;
  • Спазване на договорените срокове;
  • Поверителност във връзка с плановете, концепциите, материалите и всякаква друга конфиденциална информация;
  • Непрекъснат обмен на информация чрез въвличане на ръководния екип на клиента за постигане на дълготраен и стабилен успех;
  • Идентифициране на подходящи бизнес партньори в страната и чужбина за реализиране на нови проекти за нашите клиенти.

BSBOX е една от първите компании, лансирала идеята за сътрудничество с банките, в резултат на което обедини своите усилия в сферата на проектното консултиране и кредитирането на предприятия с партньори като ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК.