Ние Ви предлагаме консултации при разработване и внедряване на системи за управление и подготовка за сертифициране в съответствие с изискванията на стандартите от серията ISO. С тази дейност Ви предоставяме възможност да демонстрирате на местния и глобалния пазар, че сте стабилни, познавате Вашите процеси и клиенти, управлявате фирмите си съобразно международните стандарти за управление, които в днешно време са основен инструмент при договаряне с клиенти и доставчици, при одобрение за финансиране и са гарант за качество, независимо в коя точка на света се намира клиентът Ви или Вашия доставчик.

Независимо от дейността и от предлаганите от Вас продукти или услуги, ние ще Ви помогнем да постигнете това за срок от 4 до 12 месеца в зависимост от размера и сложността на Вашата организация, наличната използваема документация, отделените средства за проекта и наличието или липсата на опит по ISO. При съвместната ни работа ще станем част от Вашия екип, ще извършим първоначална диагностика и анализ на състоянието на Вашата фирма. Заедно ще разработим най-подходящата за Вас система, ще обучим ръководството и персонала Ви, ще извършим реалното внедряване на системата и първият Ви вътрешен одит. Ние ще бъдем с Вас до получаване на сертификата от акредитирана сертифицираща организация!

Системи за управление по следните стандарти: